Là Anti Fan không phải Fan!

[Là Anti Fan không phải Fan!]Chương 2


Chương 2:   Tiệm Ly Tiệm Viễn ★ Fan  C: Vạn vạn không ngờ tới! Vạn vạn không ngờ tới! Tiệm Ly Tiệm Viễn ★ Fan  V: CC… Cô làm sao thế (﹁” ﹁) Tiệm Ly Tiệm Viễn ★ Fan  C: Fuck! Bài mà sama hát chính là sâm thương, sâm thương đó! Tân lang… Continue reading [Là Anti Fan không phải Fan!]Chương 2

Là Anti Fan không phải Fan!

[Là Anti Fan không phải Fan!]Chương 1


Chương 1:   Tiệm Ly Tiệm Viễn ★ Fan A: A a a a! Không chịu đâu! Tiệm Ly Tiệm Viễn ★ Fan B: Tiểu A sao thế ? (﹁”﹁) Tiệm Ly Tiệm Viễn ★ Fan A: Vừa mới tiện tay mở Weibo! Không thể chấp nhận được a a a a!!! Tiệm Ly Tiệm… Continue reading [Là Anti Fan không phải Fan!]Chương 1

Van cầu ngươi từ hôn đi!!!

[VCNTHĐ]Chương 30: Món tiền đầu tiên


Chương 30: Món tiền đầu tiên   Tùng Lâm trấn không tính là lớn, dân cư chỉ có khoảng chừng hơn hai ngàn người. Nơi này ở phương Bắc, tuy phát triển không bằng phía Nam bốn mùa ấm áp, nhưng cuộc sống còn không tính là tệ nhất. Nơi này cũng giống các thành… Continue reading [VCNTHĐ]Chương 30: Món tiền đầu tiên

Song Huyền

[Đồng nhân Song Huyền(TQTP)]Là lỗi của ta, khiến ngươi chịu khổ!


Đồng nhân Song Huyền (Thiên Quan Tứ Phúc) Tác giả: Nại Lương Hữu Dược Editor: Bear Chan Raw: Bách gia hào Độ dài: 2 Chương   Là lỗi của ta, khiến ngươi chịu khổ!   Hạ Huyền để chén trà trong tay xuống. Lúc này, hắn đã biến thành một bộ dáng khác, đừng nói… Continue reading [Đồng nhân Song Huyền(TQTP)]Là lỗi của ta, khiến ngươi chịu khổ!

Song Huyền

[Đồng nhân Song Huyền(TQTP)]Ngươi đã trộm mất trái tim ta từ bao giờ?


Đồng nhân Song Huyền (Thiên Quan Tứ Phúc) Tác giả: Nại Lương Hữu Dược Editor: Bear Chan Raw: Bách gia hào Độ dài: 2 Chương Ngươi đã trộm mất trái tim ta từ bao giờ?Tết Trung Thu, Sư Thanh Huyền mang theo một đám Cái Bang tới tửu lâu lớn nhất trong thành ăn một… Continue reading [Đồng nhân Song Huyền(TQTP)]Ngươi đã trộm mất trái tim ta từ bao giờ?