[Mục lục] Nếu...

[Nếu…]Chương 15


Bởi vì số tiền này mà cậu tưởng rằng đã hiểu rõ con người tôi. Nhưng mà chính tôi lại cảm thấy cậu đang khinh thường tôi _________________________________________________ “Cậu cuối cùng cũng trở lại.”- thiếu gia kề sát cổ tôi, nhẹ nhàng thở dài. “Thiếu gia…” “Gọi ta là Cao Suất!” thiếu gia giữ lấy… Continue reading [Nếu…]Chương 15